Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

www.huncutrandi.hu

1. Bevezetés


Jelen Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.huncutrandi.hu weboldalon működtetett online piactér (webshop) keresztül megvásárolt termékre/termékekre vonatkozik. A Szabályzat alapján a Felhasználó és a Szolgáltató között jogviszony, kizárólag elektronikusan jön létre, a Felek írásbeli szerződést nem kötnek. Jelene szabályzat mindenkori hatályos változata elérhető, a www.huncutrandi.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) A Szolgáltató a szabályzat mindenkori változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A Szolgáltató adatai

A www.huncutrandi.hu weboldal és a weboldalon forgalmazott valamennyi termék és/vagy szolgáltatás a Fun Design Kft. tulajdonában van (a továbbiakban Szolgáltató).
A szolgáltató cég neve: Fun Design Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 18. 10/38
Levelezési cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 18. 10/38
Képviselő neve: Üveges Viktor
Cégjegyzékszám: 0109276416
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25459535-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási szám: b.a.
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Számlaszám: 10401000-50526785-48531007
E-mail cím: info@huncutrandi.hu
Telefonszám: +36-70/701-3796

 

3. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen –szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az informatikus társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.(Elker tv.) törvény, valamint a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(11.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően a Szolgáltató a webáruházban történt megrendelés folyamán rögzített személyes adatokat

-       bizalmasan kezeli, harmadik fél részére semmilyen célból nem adja át, kivéve a Szolgáltató azon alvállalkozóit, melyek bekapcsolása a megrendelés kézbesítéséhez szükséges (futárszolgálatok)

-       kizárólag addig tárolja, amíg az adatok közlője, adatainak törlését írásban kéri illetve a cél megvalósulásáig

-       nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló reklámanyagok, ajánlatok, tájékoztatók kiküldésére.

Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és vásárlóinak ilyen jellegű üzeneteket, amennyiben hírlevél küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazzák.


 Jelen Szabályzat 2016.január hó 29. napjától annak visszavonásáig hatályos


4. A honlapon folytatott tevékenység
Egyedi tervezésű társasjáték gyártása és forgalmazása, értékesítése

 

5. Felhasználási feltételek


5.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

5.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! A szerző fenntartja az alkotással kapcsolatos valamennyi jogát, a szerző előzetes hozzájárulása nélkül nem engedélyezett az oldalon található kép, szöveg, grafikai elem, ötlet, megoldás átvétele, publikálása, sajátként, weboldalon, vagy bármilyen egyéb más formában való közzététele.

 

6. A honlapon történő vásárlás

Termék lényeges tulajdonságait, a termék tartozékait a honlap, főoldalán, a „mit tartalmaz a társasjáték” fejezetben találhatók.

6.1. Megrendelés folyamata

A Fun Design Kft. a terméket kizárólag 18. életévüket betöltött vásárlóknak értékesíti. 

A vásárlás során, jelen ÁSZF elfogadásával a vásárló kifejezetten elismeri, hogy 18. életévét betöltötte. A vásárló által hibásan megadott adatért a Fun Design Kft. felelősséget nem vállal. 


A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.
A választott termék a megrendelési adatlap segítségével rendelhető meg, az adatlapon a szükséges darabszám kiválasztható. A Felhasználó a kiválasztott termék mennyiségét, a szállítási és számlázási adatokat, valamint a kiszállítás és fizetés módját a megrendelési adatlapon ellenőrizheti a megrendelés elküldése előtt. A megrendelés véglegesítéséhez, az adatok helyes kitöltését követően a Megrendelem gombra kattintva tudja elküldeni.

Ha megfelelőnek tartja a termék mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeinket, majd egyszerűen kattintson a "Megrendelem" gombra. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 

Vásárlás esetén az alábbi adatok megadása szükséges a Felhasználó részéről:

név:

számlázási cím:

szállítási cím:

telefonszám:

e-mail cím:

jelszó:

 

Valamennyi adat megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok a felhasználó személyes adatai, melyet a Szolgáltató jelen szabályzat 3. pontjában hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezel és tart nyilván.

A sikeres vásárlásról a Felhasználó e-mailben kap visszaigazolást az info@huncutrandi.hu email címről, valamint a sikeres rendelést követően a honlapon tájékozódhat. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó a megrendelési adatlap segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.


A Felhasználó elállhat a Megrendelési szándékától, amennyiben ezt az info@huncutrandi.hu email címen jelzi. A rendeléskor hibásan megadott adatok változtatását szintén emailben kérheti a Felhasználó


Az árak megtekintéséhez és a termék megrendeléséhez nem kell bejelentkezni. Weboldalunkon lehetőség lesz bankkártyás fizetésre is, de jelenleg még nem elérhető.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 1 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 1 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazolás szerepelteti a felhasználó által megadott adatokat, a megrendelés részleteit, amely alkalmat biztosít a felhasználónak, hogy az esetleges adatbeviteli hibákat ellenőrizze és az esetleges hibákat jelezze a Szolgáltatónak 24 órán belül. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szerződéses nyilatkozat adatbeviteli hibáktól mentes és ez alapján teljesíti a megrendelést.


A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, amelyet a termék megrendelése esetén, a termék mellé a csomagolásban helyez el és küldd el a fogyasztónak a megrendelés teljesítésekor. 

 

5.6. Fizetés

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása.

 

5.6.1. Banki utalás

A rendelés végösszegét az alábbi bankszámlaszámra kérjük elutalni. Az összeg számlára érkezése után csomagoljuk be és címkézzük fel a szállítás adataival ellátva a terméket. Ezt követően GLS futárral küldjük el a megadott címre vagy GLS csomagpontra, a vevő rendeléskor megadott választása szerint.

Számlatulajdonos neve: Fun Design Kft.

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Számlaszám: 10401000-50526785-48531007

 

5.6.2. Utánvét
A termék(ek) ellenértékét átvételkor kell fizetni a futárnak. A papír alapú számlát a csomag mellé helyezve küldjük el a fogyasztónak.

 

5.6.3. Bankkártyás fizetés az OTP Simple rendszerén keresztül 


Simple Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato_EN.pdf

 

 

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás


5.7.1. GLS futárszolgálat

A termékek kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik, munkanapokon hétfőtől-péntekig 08:00-17:00 óra között. Hétvégi kiszállítás nem megoldható.
Adatainak megadásakor kérjük, szíveskedjen telefonszámot is megadni, amelyet ráírunk a csomagra. Ha a futárcég nem találja Önt a megadott címen (akár munkahelyi címet is megadhat), felveszi Önnel a kapcsolatot a szállítás további pontosítása miatt.
A csomag aktuális helyzetéről Ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást.
A termék átvételekor kérjük, vizsgálja meg, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
 
Szállítási költségek: 

Banki előre utalás esetén:

GLS csomagpontra: Ingyenes
GLS által történő házhozszállítás: Ingyenes

Utánvét esetén:
GLS csomagpontra: Ingyenes
GLS által történő házhozszállítás: Ingyenes

Utánvét esetén a csomag ellenértékét a futárnak kell kifizetni.

A futár munkanapokon napközben 8-17h között szállítja ki a rendelést, ezért kérjük, olyan címet adjon meg szállítási címnek, ahol napközben elérhető.
A feladástól számított 1-2 munkanapon belül érkezik meg a termék.
 
Termékeinket legkésőbb a megrendeléstől számított 1-2 munkanapon belül postázzuk. A szállítás pontos időpontjáról minden esetben e-mail értesítőt küldünk.
 
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

5.7.2 GLS csomagpontokra történő kiszállítás

Felhasználó jogosult a szállítási címként GLS csomagpont megjelölésére. Ezzel összefüggésben Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csomag átvételére a GLS futárszolgálat mindenkori szerződés feltételei vonatkoznak.

 

5.7.3 A termékek kiszállítását minden esetben a Webshop Partner Kft. www.webshopiroda.hu/kapcsolat végzi el, GLS futárszolgálat www.csomag.hu ,www.gls-group.eu/hu közreműködésével.
 
6. Elállási jog


6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Webshop Partner Kft.  címére: 2133 Sződliget, Petőfi u. 9. tel: 06308483100, logisztika@webshopiroda.hu indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

7. Szavatosság


7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Cégnév: Fun Design Kft.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 18. 10/38
Telefonszám: +36-70/7013796
E-mail cím: info@huncutrandi.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek


8.1. Panaszkezelés

Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy a megrendelést a weboldalon vállalt minőségben, a Felhasználó megrendelése alapján és megelégedése mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználónak a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kifogása merül fel, fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Cégnév: Fun Design Kft.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 18. 10/38
Telefonszám: +36-70/701-3796
E-mail cím: info@huncutrandi.hu
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. 
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, álláspontját indokolja. A panaszkezeléssel kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató 3 évig őrzi.

  A Felhasználó panaszának elutasítása esetén fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is illetve Békéltető testülethez a következő elérhetőségeken:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

 

Békéltető Testületekhez fordulás lehetősége

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

9. Egyéb


9.1. Árak módosítása
A Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata az Adatvédelem menüpont alatt érhető el. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.01.29.

 

 

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

 

Top